Ομάδα λογοπεδικών

Αφορά παιδιά που δυσκολεύονται στην κοινωνική χρήση του λόγου και υστερούν σε επικοινωνιακές δεξιότητες. Η σύνθεση των ομάδων καθορίζεται από τη χρονολογική και αναπτυξιακή ηλικία, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών.

Γενικοί στόχοι προγράμματος

 • Κανόνες καλής/επιτυχημένης επικοινωνίας
 • Χαιρετισμοί
 • Έναρξη και διατήρηση διαλόγου
 • Αξία και διατήρηση βλεμματικής επαφής και προσοχής
 • Αναγνώριση, διαχωρισμός και διαβάθμιση συναισθημάτων στον εαυτό τους και στα άλλα μέλη της ομάδας
 • Κοινωνική διάδραση και παιχνίδι
 • Κοινωνική διάδραση και χιούμορ
 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση δυσάρεστων κοινωνικών καταστάσεων (π.χ. σχολικός εκφοβισμός)
 • Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την κοινωνική διάδραση
  • Εξιστόρηση καθημερινών νέων, παραμυθιών και φανταστικών ιστοριών
  • Παροχή πληροφοριών και οδηγιών με σαφήνεια, πληρότητα, συντομία, συνυπολογίζοντας τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου
  • Περιγραφικός λόγος
  • Ιδιωματικός λόγος
  • Προαγωγή ευέλικτης σκέψης και λογικών συλλογισμών 
 • Νέα θέματα ενδιαφέροντος μπορούν να προκύψουν σε κάθε συνάντηση μέσα από αυτά που φέρνουν τα παιδιά για συζήτηση και επεξεργασία.
Υπεύθυνη:
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, (ΜΑ) Λογοθεραπεύτρια - Γλωσσολόγος

Μέλη:
ΛΑΜΠΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, (ΜΑ) Λογοθεραπεύτρια - Γλωσσολόγος
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, (BScPsy, BScSLT) Λογοθεραπευτής - Ψυχολόγος