Προκηρύξεις Νέων θέσεων εργασίας
Αποστολή Βιογραφικών στο mail:

 

Προκήρυξη θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη - Ψυχοθεραπευτή/τριας 

Η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί "Σπύρος Δοξιάδης" ανακοινώνει την προκήρυξη θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη - Ψυχοθεραπευτή/τριας  γνωσιακής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στα παιδιά-εφήβους.

-Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ομαδικό πνεύμα και η διάθεση συνεργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο  με τίτλο CV για θέση Γνωσιακής ψυχοθεραπείας

 

 

Προκήρυξη θέσης ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ή και ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί "Σπύρος Δοξιάδης" ανακοινώνει την προκήρυξη για δύο θέσεις ειδικών παιδαγωγών με ειδίκευση σε εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα ή και στην εκπαίδευση και Ψυχολόγων με ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία.

-Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ομαδικό πνεύμα και η διάθεση συνεργασίας.

-Απαιτείται διαθεσιμότητα κατ' ελάχιστον 8 απογευματινών ωρών την εβδομάδα.

Αποστολή βιογραφικών στο με αιτιολογία ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ή και ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

 

 

Προκήρυξη θέσης ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» ανακοινώνει την προκήρυξη παιδοψυχίατρου για παιδιά και εφήβους

με δέσμευση για τουλάχιστον 15 ώρες την εβδομάδα

- με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και Πιστοποιητικό Εμβολιασμού για τον COVID-19

Αποστολή βιογραφικών στο με αιτιολογία ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ