Η «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» είναι επιστημονική αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αποτελεί την  πρώτη διεπιστημονική ομάδα από το 1982 στην Ελλάδα για την σωματική  και ψυχική  υγεία παιδιών και εφήβων, για την προστασία και ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Εμπνευστής και ιδρυτής της ήταν ο Καθηγητής Παιδιατρικής Σπύρος Δοξιάδης, ο οποίος πίστευε ότι ο καλύτερος τρόπος για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προβλημάτων της παιδικής ηλικίας είναι η συνεργασία ειδικών στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας.

Βασική φιλοσοφία της είναι η ολιστική σφαιρική ιατρική προσέγγιση, βιολογική και ψυχοκοινωνική, των διαταραχών της αναπτυξιακής και ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Η Μονάδα έως σήμερα κατάφερε να λειτουργήσει αδιάλειπτα, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πάνω από 200.000 παιδιά και οικογένειες, της Αθήνας και της επαρχίας.

Η Μονάδα λειτουργεί στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η παροχή διάγνωσης και θεραπείας στο παιδί και την οικογένειά του βασιζόμενη σε τεκμηριωμένες επιστημονικές πρακτικές.

Η ανάπτυξη ερευνητικής, εκπαιδευτικής και πρακτικής δραστηριότητας με στόχο το παιδί για την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του, για την προστασία και ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και για την καλυτέρευση του φυσικού και οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Η παροχή κοινωφελούς και κοινωνικού έργου.

Η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν δράσεις τις οποίες αναπτύσσει η εταιρία.

Η ευαισθητοποίηση του επιστημονικού και κοινωνικού συνόλου ή αντιπροσωπευτικών ομάδων, φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το παιδί, την εξέλιξη του, τις ανάγκες του, τις δυσκολίες του για την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του.

 Η οργάνωση και παροχή δράσεων πρόληψης με στόχο το παιδί και το περιβάλλον του.

Διοικητικό Επιστημονικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Δρ. ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος - τ. Επιστημονική Υπεύθυνη Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων - Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού & τ. Επιστημονική Διευθύντρια Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών

Αντιπρόεδρος:
Δρ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος - Διδάκτωρ Παιδιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών & τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος Νοσοκομείου «Ασκληπιείου Βούλας»

Μέλη:
ΚΑΛΗ ΝΕΛΛΗ
Κοινωνική Λειτουργός - Οικογενειακή Θεραπεύτρια - Μέλος του EFTA
ΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παιδίατρος – Αναπτυξιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΟΝ
ΣΟΥΡΜΕΛΗ - ΒΕΝΙΟΥ ΛΙΝΑ
Φαρμακοποιός - Πτυχίο Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, MASTER στη Φαρμακευτική Νομοθεσία UNIVERSITE PARIS 11ο, MASTER στον Έλεγχο Τροφίμων UNIVERSITE PARIS 11ο
POMINI MARIA VALERIA
Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ - Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνη

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΥΜΑΚΗ
Παιδοψυχίατρος - Ψυχαναλύτρια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Προϊσταμένη Γραμματείας

ΜΟΥΤΡΑ ΧΑΡΟΥΛΑ
Υπεύθυνη Γραμματείας