Συνέδρια - Σεμινάρια

Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

NEO BAYLEY 4
Κλίμακες BAYLEY για την Βρεφική και Νηπιακή Ανάπτυξη

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου και Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022


Διαδικτυακό 5ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CLINICAL COMBO Εκπαίδευσης ADOS-2  και ADI-R ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ στο επίπεδο  Κλινικής Αξιοπιστίας- Clinical Reliability 
στη Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

1-5 Φεβρουαρίου 2023

Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

Κλίμακες BAYLEY για την Βρεφική και Νηπιακή Ανάπτυξη
2ήμερο διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης στο  BAYLEY III  και εισαγωγή στο ΒAYLEY IV  

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια