Συνέδρια - Σεμινάρια

 

 

 

 

 

ADI-R Administration & Coding Course

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Εκπαίδευσης ADI-R  ΔΙAΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

(Autism Diagnostic Interview-Revised)

σε επίπεδο Κλινικής Αξιοπιστίας και σε επίπεδο Ερευνητικής Αξιοπιστίας

28 έως και 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 στη Μονάδα “Σπύρος Δοξιάδης”  


Σεμινάριο Εκπαίδευσης "ADOS-2" 

Διαχείριση & Κωδικοποίηση

20 έως και 23 Ιουνίου 2019 στη Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

Διήμερη  πρακτική εκπαίδευση στο εργαλείο «Movement ABC – 2» 
13 & 14  Απριλίου 2019 
στη Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"
Αναβάλλεται για πρακτικούς λόγους και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο (Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2019)

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια