Συνέδρια - Σεμινάρια

Σεμινάριο πρώιμης παρέμβασης Portage

Εργαστήριο εκπαίδευσης στην ψυχολογική αξιολόγηση παιδιών, εφήβων & ενηλίκων με προβολικές δοκιμασίες T.A.T., C.A.T. & Rorschach

Ομάδα εγκύων & μητέρων βρεφών (0-2 ετών)

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ) και στην ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια