Συνέδρια - Σεμινάρια

1 - 2 Απριλίου 2016

- 1-04-16 «Η αποτελεσματικότητα ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, σωματικής άσκησης και ψυχολογικής παρέμβασης σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους»

- 2-04-16 «Η ψυχοεκπαίδευση των γονέων στη χώρα μας»

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια