Συνέδρια - Σεμινάρια

9-11 Οκτωβρίου 2015

Τιτάνια, Αθήνα
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: «ΔΕΠΥ και συννοσηρότητα. Η παιδιατρική σκοπιά».
Συντονισμός: Σταυρούλα Παπαδάκου

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια