Συνέδρια - Σεμινάρια

9-31 Μαϊου 2015

Θεσσαλονίκη

Συντονισμός Συνεδρίασης της Εφηβικής και της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής: Σταυρούλα Παπαδάκου, τ. Συντονίστρια Δ/ντρια Παιδιατρικού Τμήματος «Ασκληπιείο Βούλας», Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, Αντιπρόεδρος Ειδικής Διαγνωστικής Μονάδας «Σπύρος Δοξιάδης»
1.«Ψυχοεκπαίδευση γονέων στην Ελλάδα, απαιτήσεις και ελλείμματα σε αυτή»
2. «Πρόγραμμα κατάρτισης Επαγγελματιών φροντίδας παιδικής υγείας για την προαγωγή της μεγαλόφωνης ανάγνωσης από τους πρώτους μήνες ζωής»

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια