Συνέδρια - Σεμινάρια

13-14 Mαρτίου 2015

Αθήνα /Hellenic American College / Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής / Μαζί για την εφηβική υγεία / Μονάδα Εφηβικής Υγείας / Β’ παιδιατρική κλινική πανεπιστημίου Αθηνών
Κριτής για χορήγηση βραβείων σε ανακοινώσεις: Σταυρούλα Παπαδάκου

Ανακοινώσεις:
1) «Σωματική τιμωρία: Αλλαγή στάσης των γονέων στην Ελλάδα μετά τη νομοθετική ποινικοποίηση της»
2) «Προδιαθεσικοί και προγνωστικοί παράγοντες για παιδιά που θα εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες»
3) «Η αξία της μεγαλόφωνης ανάγνωσης στην πρώτη παιδική ηλικία»

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια