Συνέδρια - Σεμινάρια

19 - 22 Νοεμβρίου 2015

Θέμα: «Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση σε Παιδιά με μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες»
και
«Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση σε μαθητή Δημοτικού με μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες: Παρουσίαση Περίπτωσης»

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια