Συνέδρια - Σεμινάρια

02 - 03 Οκτωβρίου 2015

(Συνδιοργάνωση Ιατρική Εταιρεία Αθηνών)

Θέμα: «Εγκεφαλική παράλυση και αποκατάσταση - Η Μετάβαση στην εφηβεία & στην ενήλικο ζωή»

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια