Συνέδρια - Σεμινάρια

28 Σεπτεμβρίου 2016 - 1 Οκτωβρίου 2016

9th Conference of the European Family Therapy Association
A. “Juvenile Delinquency and Unresolved Mourning in the Family : the Trauma Repetition”
B. “Systemic Interventions in Childhood and Adolescence Mental Health Services in Greece”

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια