Συνέδρια - Σεμινάρια


Διαδικτυακό 5ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CLINICAL COMBO   Εκπαίδευσης ADOS-2  και ADI-R ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ στο επίπεδο  Κλινικής Αξιοπιστίας- Clinical Reliability

26/01/2022 μέχρι και 30/01/2022

Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

Κλίμακες BAYLEY για την Βρεφική και Νηπιακή Ανάπτυξη
2ήμερο διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης στο  BAYLEY III  και εισαγωγή στο ΒAYLEY IV  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Κλινικό Σεμινάριο


στη Μονάδα "Σπύρος Δοξιάδης"

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια