Η εργοθεραπεία είναι μία εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν ή να επανακτήσουν πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την καθημερινή τους ζωή.

Η εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

  • Αδρή - λεπτή κινητικότητα και συντονισμός
  • Προγραφικές και γραφοκινητικές δυσκολίες
  • Αισθητικοκινητική οργάνωση και παιχνίδι
  • Οπτικοκινητική και αντιληπτικοκινητική ικανότητα
  • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, κ.ά.
  • Γνωστικές δεξιότητες
  • Κοινωνικές δεξιότητες 

Οι συνεδρίες εργοθεραπείας είναι κυρίως ατομικές αλλά μπορεί να γίνονται και σε μικρές ομάδες.

Υπεύθυνη:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Εργοθεραπεύτρια, NDT Senior Tutor

Μέλη:
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, Εργοθεραπεύτρια
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, Εργοθεραπεύτρια